Forum Construim Romania

Full Version: Cladiri de birouri
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Aici vom discuta despre proiectele si lucrarile la cladirile de birouri din Bucuresti.
Noi imagini cu viitorul Globalworth Campus 2x12 & 1x14 

[Image: cZKuuv1.jpg]

[Image: KH413Xe.jpg]
[Image: YKFVhWg.jpg]